Bestyrelsesmøde 22-05-23

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2023 kl. 17.30 på biblioteket


1: Godkendelse af sidste mødes referat

  • Godkendt – referatet er lagt på DAN’s hjemmeside


2: Indgået post

  • Sportbox – kontrakten med byen er underskrevet, men det er stadig uklart, hvor boksen skal stå. Det oprindelige forslag om græsplænen ved kiosken i Ostseebad bliver med stor sansynlighed ikke til noget, da ejeren af kiosken ikke ønsker den stående. Forslaget om at placere den ved klatrestativet er også problematisk, da klatrestativet er opført uden tilladelse. Anne har forslået at den sættes op i Galwik-parken, men da der endnu ikke er direkte adgang til fjorden, er det ikke sikkert, det bliver godkendt af udbyderen.
  • Fra SDU er der kommet skemaer til udfyldelse vedr. ønsker om haltider. Disse udfylder Anne og sender retur til SDU.
  • FlensburgerLeben de sidste tre uger i september. Alle vores hold er startet op til den tid og Anne og Khatira snakker med instruktørerne om, om de vil med i oversigten. (Voksenhold)


3: Organisationen

  • Der er pt. 464 medlemmer i kartoteket. Ikke alle er med i Sportmember fordi ikke alle instruktører ønsker at bruge systemet.
  • Ansøgningen til Landessportverband er godt i gang. Helen og Helle har haft møde med Maj-Britt fra SDU og hun har indsendt de sidste bilag.
  • Der er instruktørmøde tirsdag den 30. maj. Anne deltager fra bestyrelsen.


4: Nye instruktører

  • Showdance – Alilca har ikke meldt sig, Anne kontakter hende for at høre, om hun vil overtage holdet enten sammen med Melissa eller Mia som hjælpeinstruktør. Svømning – der er endnu ikke fundet nye svømmeinstruktører. Olli har kontakt til Anneli, som tidligere har været tilknyttet DAN. Der hænges plakater op i Bov Svømmehal, Campusbad, Roklubben og på Universitetet. Helle kontakter Lis fra fritidshjemmet igen.