Bestyrelsesmøde 11-03-24

Bestyrelsesmøde mandag den 11. marts 2024 kl. 17.45 på Dansk Centralbibliotek Referent: Helle Til stede: Anne, Søren, Khatira, Silke, Helle Afbud: Ulla, Bodil, Teja

Dagsordenspunkt Referat

1: Godkendelse af sidste mødes referat Referatet fra sidste møde - godkendt

2: Sidste nyt fra afdelingslederne (Søren, Khatira, Teja og Anne)

Kassereren (Silke)

Formanden (Helle)

Søren: der er startet et nyt volleyhold for unge fra 7.-10. klasse. Træning er hver tirsdag kl. 13.15 på Jens Jessen Skolen. Træner er Anne Kristine Vynne. Forhåbentligt kan det lade sig gøre at udskyde træningen, så den først starter 13.30/13.45 så eleverne på andre skoler kan nå at komme med. 

Olli vil starte et nyt hold efter sommerpausen, Pickel-ball. Søren beder ham færdiggøre beskrivelse af holdet til det kommende katalog. Det er ikke lykkedes at få det lave bassin til svømmetræning, derfor er det stadig sat på pause. Søren undersøger om det er muligt at få tid i Bov. Alle holder ører og øjne åbne vedr. instruktører, der kan tage de lidt øvede svømmere. 

Khatira: Shannon er startet op med Breathing Fittness. Det afløser hendes hold ”core & relax”. Træning er hver mandag kl. 17.15. Søren har skrevet ud til deltagerne på ”Sport med Søren” for at høre, om de ønsker at tidspunktet flyttes til senere på aftenen.

Anne: Mindfullness stopper til påske. Khatiras ryggymnastik er rigtig godt besøgt 

Silke: Endelig er det hele med banken på plads. Medlemsskabet ved LSV er også på plads

Hun har været med Maj-Brit fra SdU til et møde ved SportVerband ang. tilskudssøgning. For at søge tilskud til Jugendanerkennung mangler Aufstellung des Vorstandes, kopi med undeskrifter fra generalforsamlingen og en tysk oversættelse af den ekstraordinære generalforsamling. Helle gør de ting klar og sender til Silke.

Helle: Der er kommet invitation fra LVS vedr Digitale Dialoge zum Thema Ehrenamt. Helle videreseder mailen til alle.

3: Opgavebeskrivelse af bestyrelsesposterne – 

Søren og Helle har forberedt forslag Søren præsenterer forslagene, som sendes til alle. Helle supplerer med sekretær, ungdomsleder, kasserer, formand og menige medlemmer.

4: Hvordan holder vi instruktørerne opdaterede på hvad der sker i foreningen?

Nogle instruktører efterlyser informationer/nyhedsbreve fra bestyrelsen. Evt. oprette en gruppe på Sportmember, hvor bestyrelse og instruktører kan kommunikere med hinanden

5. Præsentation af bestyrelse og instruktører på FB

Vi har 524 følgere på FB, hvor Anne lægger det meste op. Pt er der en del arrangementer, men når der igen bliver stille kan man evt. præsentere bestyrelsen og instruktørerne. Ved instruktør-præsentation kan man evt. lægge en kort video op med nogle øvelser eller et klip fra træningen.

6. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde den 28. maj kl. 18 på biblioteket. Der skal afholdes planlægningsmøde med instruktørerne/afdelingslederne i april/maj, som så samles til endeligt program i juni