Referat Generalforsamling 01-10-20

Generalforsamling DAN - Torsdag d. 1.10.2020

Dagsorden:

1. Majbritt blev valgt som ordstyrer, Kirsten Sig Bethge som protokolfører.

Der var 16 stemmeberettigede til stede

2. Bestyrelsens beretninger:

a) Formand, se bilag

En instruktør følte sig forfordelt mht til lokale, men i disse coronatider har det virkelig været svært at finde egnede lokaler til alle. Pga vandskade på Co Hansen Skolen måtte alle hold hurtigt flyttes til Idrætshallen.

b) Gymnastikleder, se bilag

c) Idrætsleder, se bilag. Efter mange forhindringer starter svømning nu igen

3. Helen fremlagde regnskabet, og Tatjana aflagde revisionsberetning samt opfordrede til decharge

Michaela-sagen afsluttes i fred og ro med SDU

14 stemte for regnskabet, 2 afholdelser, ingen modstemmer

4. Bestyrelsen opfordrede til at godkende oprettelsen af en særlig fitnessafdeling. Den væsentlige årsag er af finansiel karakter, idet der bliver ydet tilskud pr afdeling.

Forslaget blev godkendt med 15 stemmer og 1 afholdelse.

Dette medfører ændringer i vedtægterne.

Paragraf 5, stk 7 : under ”valg til bestyrelse” tilføjes ”leder af fitnessafdelingen”, se bilag fra Rosica.

Paragraf 6 : ”bestyrelsen består af 6 medlemmer”. Antallet 6 slettes og rettes til ”samt andre bestyrelsesmedlemmer”.

Paragraf 12 Ikrafttræden pr 1.10.2020

Der opstod en del spørgsmål ang definition på henholdsvis fitness og gymnastik. Det første indebærer f.eks romaskiner, cykler og andre dyre redskaber, som indtil nu er blevet betalt af fonde. Det ville være dejligt med et rum i f.eks. Idrætshallens kælder, ligesom fitness nok ville få flere mænd på banen. Gymnastik forbindes mere med gammeldags øvelser, serier ude på gulvet.

15 stemte for ændringer i såvel paragraf 5 som 6 , 1 afholdt sig. Paragraf 12 sker automatisk.

5. Der var ingen af indkomne forslag.

6. DAN har ligesom andre sportsforeninger i disse coronatider svært ved at tilbyde nye tiltag. Sally foreslog en ugentlig surpriceaktivitet, som alle kan melde sig til. Små tramboliner blev efterlyst, de er dog meget pladskrævende. DAN har pt 520 medlemmer, deraf er 380 på Sportsmember.

7. 15 stemte for en uændret kontingent, 1 afholdt sig.

8. a) Marianne blev genvalgt (for sidste gang iflg Marianne ) som formand med 15 ja og 1 afholdelse.

b) Der blev ikke valgt en sekretær, men både formand og kasserer kan ifølge vedtægterne bestride posten.

c) Anne blev genvalgt som gymnastikleder med 15 ja og 1 afholdelse

Rosica blev valgt som fitnessleder med 15 for og 1 afholdelse

Der blev valgt 3 bestyrelsesmedlemmer :

Bodil med 15 ja, 1 afholdelse

Inger med 16 ja

Sally med 15 ja og 1 afholdelse

9. Tatjana blev genvalgt som revisor med 15 ja og 1 afholdelse

Kirsten Sig blev genvalgt som revisorsuppleant med 15 ja og 1 afholdelse.

10. Marianne opfordrede til at deltage i hovedsendemandsmødet den 7.11.2020.

Ifølge Majbritt kan DAN stille med 11 stemmeberettigede.

Kerstin modtog stor tak og en blomsterdekoration for mange års arbejde i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl 20.10

Kirsten Sig Bethge