Referat fra DAN's generalforsamling 24-10-19

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 24.10.2019 kl. 19.30 i Idrætscafeen, Moltkestr. , Flensborg.

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører

Maj-Britt Muerköster blev enstemmig valgt som ordstyrer og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig.

Inger Thom blev enstemmig valgt som protokolfører.

I generalforsamlingen deltog 15 medlemmer og 1 gæst.

2. Bestyrelsens beretninger:

a) Formand Marianne Mehlig-Jessen aflagde beretning

b) Gymnastikleder Anne Christensen aflagde beretning

c) Idrætsleder Oliver Schrödl aflagde beretning

Alle tre beretninger blev taget til efterretning

3. Fremlæggelse af regnskabet og revisionsberetning

Vi har ca. 530 medlemmer og ca. 350 er allerede blevet overført til vores nye kommunikationssystem SportMember.

Helen læste revisionsberetningen, da Horst Schneider ikke kunne deltage i mødet.

Helen Asmussen fremlagde regnskabet.

Kirsten spurgte om det kan passe at vi har flere udgifter end indtægter. Det kunne Helen kun bekræfte. Michaelas post står stadigvæk åben og til revisionen blev der talt om, at efter vi ikke rigtig hører noget, burde vi slette beløbet. Pga. Af Michaelas sag har vi stadigvæk et åben regnskab med SdU og i løbet af året betalt ca. 1500,- EUR.

Forsamlingen havde ikke flere spørgsmål og godkendte regnskabet og gav decharge med 1 afholdelse.

4. Behandling af indkomne forslag

Der foreligger ingen forslag

5. Drøftelse af kommende års arbejde

Rita giver ros for gode tilbud af kurser. Men det er trist at holdene lukker ned i ferierne.

Der blev spurgt, om der ikke er mulighed for at oprette et sommerhold, da pausen dog er ret lang. Medlemmerne kommer også om sommeren, det kan ses på de hold der kører længere.

Der kom følgende forslag:

Blandet hold med forskellige instruktører, der kører på skift

Både inde og ude (Yoga på stranden)

Periode fra maj-august

Ekstra bidrag, med betaling til instruktørerne

Instruktørerne laver det måske uden løn!

Alle hold skal så stoppe til samme tid

Der opstod en livlig debat, og det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre på temaet til de næste møder.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at forhøje kontingentbeløbet: 

grundkont. hævet kont.

Børn og unge til 17 år fra 60,00€ til 65,00€ €        fra 75,00€ til 80,00€

Voksne 18-60 år fra 100,00€ til 110,00€            fra 125€ til 135,00€

Seniorer over 60år fra 60,00 € til 70,00€           fra 75,00€ til 85,00€

Familier fra 180,00€ til 190,00€            fra 180,00€ til 190,00€

Passive   25,00 €

Kontingentforhøjelsen er uomgænglig, som man kan se i regnskabet. Vi regner med ca. 5000 euro i ekstra indtægt.

Tilskud fra sportverband mangler, da de ikke vil godkende de danske uddannelser.

Og deres tilbud er til temmelig hårde betingelser.

Sidste forhøjelse var i 2015.

Også her opstod der en livlig debat.

Fokus var på voksenundervisningen, der er temmelig dyr. Om man ikke skal starte nye hold med DAN-løn for så senere at skifte til Voksenundervisning, når der er deltagere nok. Om hold med få deltagere ikke skal skifte til DAN-løn.

Der blev bemærket, at en forhøjelse kan koste medlemmer.

Forhøjelsen af kontingentet blev vedtaget med 12 stemmer og 3 afholdelser

7. Valg i hh. til § 5 til bestyrelsen:

       a) Kasserer:

       Helen Asmussen blev enstemmig genvalgt

       Idrætsleder:

       Oliver Schrödl blev enstemmig genvalgt

       c) Ungdomsleder:

       Samira Maghnia-Kemerer blev enstemig genvalgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

       Kerstin Lorenzen blev enstemmig genvalgt.

       Bodil Daetz-Wiesner blev enstemmig genvalgt - Der foreligger en skriftlig tilkendegivelse, da Bodil ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

     8. Valg af 1 revisor for 2 år og revisorsuppleant

       Horst Schneider blev enstemmig genvalgt som revisor. Der foreligger en skriftlig tilkendegivelse, da Horst ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

     Kisten Sig Bethge blev enstemmig genvalgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

 

Inger Thom